Enabling Digital Enabling Digital
Enabling Digital

Näin onnistut digitalisaatiossa

Digital Ambitions

Digitalisaation peruskivet

Yksi digitalisaation merkittävimpiä tehtäviä on yhdistää erilliset osat toisiinsa, saada prosessit ja järjestelmät toimimaan yhdessä saumattomasti. Siksi ironista onkin, että yksi suurimpia digitalisaatioprojektien sudenkuoppia on nimenomaan digitaalinen eristäytyneisyys.

Sen seurauksena uudet digitaaliset asiakaspalvelukanavat eivät ole yhteydessä vanhoihin kanaviin aiheuttaen asiakkaalle pirstaloituneen asiakaskokemuksen. Toinen yleinen seuraus on tiedon, prosessien ja organisaation osien siiloutuminen omiin järjestelmiinsä. Organisaation osasia ja toimintamalleja on kyllä digitalisoitu, mutta kokonaisuudesta puuttuu osien välinen dialogi ja sujuvuus.

Onnistuneen digitalisaatioprojektin peruskivet ovatkin siksi yhtenäinen asiakaskokemus, digitaalisten prosessien yhdistäminen, nopeatempoinen toimintamallien kehittäminen ja koko henkilöstön ottaminen mukaan kehitykseen.

Haluatko tutustua aiheeseen tarkemmin?

Lataa tiivis oppaamme: The Four Essential Pillars of Digital Transformation

Fujitsu digitalisaation matkakumppanina

Jokainen matka alkaa ensimmäisestä askeleesta ja välillä askelmerkkejä täytyy arvioida kesken matkankin. Luotettavan matkakumppanin kanssa eteen tulevia haasteita ratkotaan yhdessä.

Fujitsu on kokonaisvaltainen matkakumppanisi digitaalisuuteen. Uskomme, että oikealla asenteella ja lähestymistavalla modernisoitu digitaalinen ekosysteemi tuottaa todellista lisäarvoa yrityksille ja asiakkaille. Meille on tärkeää tarkastella digitalisoitumista koko yrityksen läpäisevänä asiana, jolloin taustajärjestelmien integroiminen asiakaspolun eri vaiheisiin korostuu.

Tarjontamme kattaa kaiken, mitä yritys tarvitsee perille päästäkseen. Saat meiltä konsultointia, prosessien digitalisointia, nyky-applikaatioiden modernisointia, kehitystä ja käytäntöön vientiä. Avullamme vastaat markkinoiden ja yleisösi muuttuviin vaatimuksiin hallitusti ja tehokkaasti – omilla säännöilläsi.

Tuotteemme, teknologiamme ja palvelumme antavat yrityksellesi itsevarmuutta matkalla digitaalisuuteen, eikä ensimmäisen askelen tarvitse olla suuren suuri.

Aloita digimatkasi XpressWay-konsultoinnilla.

Lue lisää XpressWay-paketistamme

Julkishallinnon yksikkö – UK

Julkishallinnon yksikkö – UK

Esittelimme innovoinnin mahdollisuuksia ja toteutimme julkishallinnon yksikölle ensimmäisen mobiilisovelluksen, joka on tarkoitettu ulkoiseen käyttöön. Nyt kansalaiset saavat näkymän omiin tietohinsa mobiililaitteiden kautta. 

Kuljetusyritys Ranskassa

Kuljetusyritys Ranskassa

Toteutimme RunMyProcess-teknologialla mobiilisovelluksen, jonka tavoitteena oli nopeuttaa tapahtumien kirjausta ja raportointia. Ratkaisun avulla toimihenkilö kirjaa tapahtumat sovellukseen ja jakaa tiedot välittömästi pääkonttoriin.

Eurooppalainen pankki

Eurooppalainen pankki

Pankkiryhmän kymmenelle yksikölle toteutettiin monikielinen sovellus, joka on yhdenmukainen ja mahdollistaa taustajärjestelmien yksinkertaisemman integroinnin.

Kanadalainen julkishallinnon rekisteri

Kanadalainen julkishallinnon rekisteri

150-vuotias paperinen rekisteri kärsi huonosta käytettävyydestä ja päivitettävyydestä sekä vaurioalttiudesta. Fujitsu rakensi integroidun ratkaisun, jossa toteutuu kauppapaikka, digitaalinen allekirjoitus sekä erittäin suurten kuva- ja datamäärien hallinta.

Tarpeellinen tieto on nyt kaikkien kansalaisten saatavilla verkon kautta turvatusti ja oikeana. Kustannukset ovat laskeneet tietopyyntöjen tehokkaan käsittelyn ja paperittomuuden myötä.

Eurooppalainen hälytyspalveluorganisaatio

Eurooppalainen hälytyspalveluorganisaatio

Asiakas tarvitsi kaikille hätäpalveluilleen (pelastus, poliisi, sairaankuljetus) yhden keskitetyn portaalin, jossa tietoja voi ylläpitää ja jakaa. Fujitsu toteutti sovelluksen, joka integroi eri järjestelmät. Samalla sovellus tarjoaa innovointimahdollisuuksia palvelujen kehittämiseksi.

Verohallinnon digitaaliset palvelut toimivat Fujitsun alustalla

Verohallinnon digitaaliset palvelut toimivat Fujitsun alustalla

Fujitsu tuottaa Verohallinnolle palveluna nykyisten sähköisten palveluiden asiointialustan. Alustaa käyttävät monet sähköiset asiointipalvelut, kuten verokortti verkossa, veroilmoitus verkossa ja yritys- ja yhteisötietopalvelut. Lisäksi Fujitsu on toteuttanut vero.fi-verkkosivuston ja vastaa sen ylläpidosta.

Lue lisää

Digitaalinen alusta kansalaisten ja viranomaisten vuoropuheluun

Digitaalinen alusta kansalaisten ja viranomaisten vuoropuheluun

Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus hyödyntää sähköistä asiointialustaa Kansalaisen osallistumisympäristöön (OSY). Fujitsun toimittama palvelu sisältää myös alustan ylläpidon ja tukipalvelut sekä jatkokehityksen. Sähköinen alusta on toteutettu Fujitsun NetCommunity-ratkaisuilla.

Lue lisää

Opetushallitukselle laadukkaat asiakirjahallinnan sähköiset prosessit

Opetushallitukselle laadukkaat asiakirjahallinnan sähköiset prosessit

Fujitsu toimitti Opetushallitukselle asianhallintajärjestelmän, joka palvelee viraston tietojärjestelmiä mahdollisimman automaattisesti ja tukee samalla viraston saattamista sähköiseen toimintaympäristöön.

Lue lisää

Palkkakuittien sähköistys laski merkittävästi hiilidioksidikuormaa Espoossa

Palkkakuittien sähköistys laski merkittävästi hiilidioksidikuormaa Espoossa

Espoon kaupungin työntekijöiden palkkakuittien muuttaminen sähköiseen muotoon laski paperin kulutusta ja kuljetuskustannuksia merkittävästi. Hiilidioksidikuorma laski yli 13 000 kiloa eli 58 prosenttia

Lue lisää

Mikkelin kaupunginvaltuusto kokoontuu sähköisesti

Mikkelin kaupunginvaltuusto kokoontuu sähköisesti

Mikkelin kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokoukset ovat sähköistyneet Fujitsun CaseM-asianhallintaratkaisun avulla. Ajansäästö ja ympäristövaikutukset ovat merkittävät. Hiilidioksidipäästöjen määrä on kutistunut peräti 97,9 prosenttia.

Lue lisää

Valion MOT-maidontilitys modernisoitui

Valion MOT-maidontilitys modernisoitui

Valion MOT-maidontilitysjärjestelmän elinkaari lähestyi loppuaan, mutta sen hyvistä puolista ei haluttu luopua. Fujitsun kehittämän palvelun avulla vanha järjestelmä modernisoitiin palvelemaan paremmin tämän päivän digitaalisia tarpeita.

Lue lisää

Äly ohjaa hoitoa Tanskan Aarhusissa

Äly ohjaa hoitoa Tanskan Aarhusissa

Aarhusin sairaala käyttää Columna-terveystietoalustaa, joka on tarkoitettu sairaaloiden toiminnan ohjaamiseen ja tehostamiseen. Columnan avulla esimerkiksi hallinnon ja potilastietojen käsittelyn työmäärät.

Lue isää

Ruotsin Transportstyrelsen modernisoi keskuskoneympäristönsä

Ruotsin Transportstyrelsen modernisoi keskuskoneympäristönsä

Ruotsin Fujitsu toteuttaa vuoden 2015 aikana it-ympäristön modernisointiprojektin Transportstyrelsenin (kuljetushallitus) kanssa. Projektissa vanha Unisys 2200 -suurkoneympäristö ja sen COBOL- ja Assembler - pohjaiset käyttöjärjestelmät modernisoidaan .Net -pohjaisiksi. Järjestelmä on kriittinen, sillä sen avulla hoidetaan muun muassa ajoneuvojen rekisteröinteihin ja ajokorttiasioihin liittyvät prosessit.