Enabling Digital Enabling Digital
Enabling Digital

Digitalisaation tilanne

Missä vaiheessa digitalisaatiota olemme?

Digitalisaatio eurooppalaisissa yrityksissä

Teimme hiljattain kattavan tutkimuksen, jossa haastattelimme 600 eurooppalaista toimitusjohtajaa ja it-päätöksentekijää Ruotsissa, Saksassa, Iso-Britanniassa ja Espanjassa. Vastauksissa oli maa- ja toimialakohtaisia eroja, mutta neljä pääasiaa nousi esiin läpi koko tutkimuksen.

  1. Digitalisaation nähdään olevan väistämätöntä ja sen hyödyistä ollaan pitkälti yhtä mieltä.
  2. Digitalisaation sivuuttamisessa nähtiin selkeitä uhkia, kuten tuottavuuden ja asiakasuskollisuuden heikkeneminen, tulojen menetys ja kulujen kasvu.
  3. Yrityksillä on vahva usko omaan digitaaliseen tulevaisuutensa. Johtajat kokevat, että he tietävät selkeästi mihin suuntaan yritystä tulee ohjata muuttuvassa toimintaympäristössä.
  4. Samaan aikaan useimmat kertoivat digitalisaatioprojektien olevan huonosti johdettuja ja epäselviä kokonaisuuksia – jopa uhkapeliä.

Miten digitalisaation hyödyt nähdään Euroopassa? Miten pitkällä kehityksessä olemme? Lataa tutkimuksemme: Walking the digital tightrope

Toimialat tarttuvat digitalisaatioon omista lähtökohdistaan

Joka toimiala yrittää tarrata kiinni liiketoiminnan digitaaliseen muodonmuutokseen, jossa palvelut ovat aina saatavilla, reaaliaikaista tietoa on tarjolla paljon ja käyttökokemusten odotetaan olevan sujuvia kanavaan katsomatta. Eri aloja motivoivat eri syyt, mikä näkyy myös siinä, miten rivakasti muutokseen tartutaan.

Julkinen sektori saa digitalisaatiosta luotettavuutta ja kustannustehokkuutta

Julkisen sektorin digitalisoitumista motivoivat kustannussäästöt sekä mahdollisuus palvella nuoria sukupolvia paremmin. Nämä tekijät tunnistaa usea, mutta harva tulee ajatelleeksi, että digitalisaatiolla voisi olla myös luottamusta lisäävä vaikutus. Väitämme, että huolella toteutettu digitalisoituminen ei pelkästään lisää luottamusta julkihallintoa kohtaan vaan jopa palauttaa sitä alueille, joissa luottamus on kadotettu.

Miten digitalisaatio lisää luottamusta?

Lataa oppaamme: Public Sector Insight guide – Can digital technology increase public trust in government?

 

Verkkokauppa ravistelee vähittäiskauppaa

Neljä seinää eivät enää määritä vähittäiskaupan rajoja. Verkkokauppojen nousu ja asiakkaiden hajautuminen lukuisiin eri kanaviin asettavat vähittäiskaupan tulevaisuudelle monenlaisia haasteita ratkottavaksi. Toisaalta digitaalisoituvasta maailmasta huolimatta fyysiset kaupat puolustavat edelleen paikkansa: siellä asiakkaat kohdataan kahden kesken, siellä tunteilla tehdään tulosta. 

Miten vähittäiskauppa yhdistää todellisen ja virtuaalisen maailman?

Tutustu oppaaseemme: Retail Insight Guide – Shopping in the Real World. Is the Physical Store Dead?

Tai katso webinaari: Kivijalkakauppa digitalisoituu – Näin optimoit digitaalisia asiakaskanavia ja lisäät asiakastyytyväisyyttä

 

Valmistava teollisuus yllättää kypsyydellään

Perinteisesti konservatiiviseksi ajateltua valmistavaa teollisuutta, ehkä hieman yllättäenkin, on jo pidemmän aikaa ajanut eteenpäin informaatio. Teollisuudessa tietoa on totuttu keräämään niin tilauksista, tuotannosta kuin toimituksistakin, mutta siitä huolimatta iso osa teollisuuden yrityksistä haluaisi vauhdittaa digitalisoitumista omassa organisaatiossaan.
Miten IoT yhdistää teollisuuden prosesseja?

Katso webinaari: Fujitsu Connected Manufacturing: Digitalisoi tuotantoprosessit, laadunvalvonta ja jäljitettävyys

Tai lataa White Paper: The Connected Enterprise: Making the Industrial IoT Happen – Right Here, Right Now