Enabling Digital Enabling Digital
Enabling Digital

Kolme yleisintä harhaluuloa digitalisaatiosta

Taloudellinen kehitys on aina saanut voimaa murroksista. Yleensä murroksen on aiheuttanut jokin uusi, yksittäinen teknologia, kuten Kehruu Jenny, sähkölamppu, puhelin tai auto. Digitalisaatiossa kyse on enemmänkin siitä, että olemassa olevat teknologiat voimistuvat ja valloittavat uusia alueita. Koska kyse ei ole yhdestä, selvärajaisesta uudesta mullistuksesta, on digitalisaatiosta välillä vaikea saada otetta. Tästä seuraa muutamia yleisiä harhaluuloja. 

1. Digitalisaatio on teknologinen vallankumous

Digitalisaatio sysätään it-osaston harteille, koska ajatellaan, että kyse on pelkästään uusien teknologioiden käyttöönotosta ja asioiden ja prosessien digitaaliseen muotoon saattamisesta. Tosiasiassa kyse on enemmänkin kokonaisesta organisaation kulttuurin muutoksesta. On ajateltava koko yrityksen ydinbisnestä ja mietittävä, miten digitalisaatio auttaa yritystä palvelemaan asiakkaitaan paremmin. On ideoitava, testattava ja laitettava uusia liiketoimintamalleja nopeasti käytäntöön. Tässä kaikessa teknolgia auttaa, mutta teknologia yksin ei aja tätä kehitystä.

2. Riittää, että nykyiset prosessit siirretään sellaisenaan sähköisiin järjestelmiin

Samalla tavalla kuin digitalisaatio ei ole pelkästään teknologinen vallankumous, ei myöskään riitä, että nykyiset prosessit siirretään muuttumattomina sähköisiin järjestelmiin. Niitä on tarkasteltava samoin kuin bisneksen ydintäkin ja arvioitava, mikä kannattaa säilyttää ennallaan, mikä korvata uudella ja mikä digitalisoida sellaisenaan. Vaikka asiakkaita pyrittäisiin palvelemaan uusissa digitaalisissa kanavissa, ollaan vasta puolitiessä. Myös taustajärjestelmien täytyy kytkeytyä osaksi eheää digitaalista toimintaketjua.

3. Digitalisaatio tarkoittaa koko nykyisen it-infrastruktuurin romuttamista

Digitalisaatio on evoluutio, jossa nykyinen ydinbisnes ja uudet liiketoimintamallit lomittuvat. Sen ei tarvitse tarkoittaa kaiken olemassa olevan roskakoriin heittämistä. On mahdollista ja järkevääkin ottaa ensin käyttöön ketteriä, uusia sovelluksia. Samalla voidaan modernisoida yrityksen arkea pyörittäviä järjestelmiä siten, että ne vastaavat digitalisaation tarpeisiin ilman että niihin investoitu raha häviä kuin tuuleen. Esimerkiksi pilvipalveluina ostettavat ohjelmistot ratkaisevat monia akuutteja digitalisoitumiseen liittyviä tarpeita ja pitävät mukana kilpajuoksussa samalla, kun prosesseja kehitetään kohti digitaalista aikakautta.

Digitalisaatioon liittyvien harhaluulojen ja väärinymmärrysten vuoksi ei ole ihme, että valtaosassa ensimmäisen aallon digitalisointiprojekteista on ollut merkittäviä haasteita. Voimme kuitenkin oppia näistä kokemuksista! Siksi haastattelimme organisaatiostamme viittä suorapuheista ajattelijaa ja kysyimme heiltä, kuinka he näkevät tähän mennessä tehtyjen toteutusten vastaavan digitalisaation tavoitteita.

Tutustu heidän mielenkiintoisiin ajatuksiinsa lataamalla oppaamme: Enabling Digital Insight Guide